Oferta

Przedsiębiorstwo oferuje realizację usług w zakresie:


 • kompleksowej budowy stacji i rozdzielni o napięciu od 6 do 110KV
 • remontów oraz modernizacji stacji i rozdzielni o napięciu od 6 do 110kV
 • montażu rozdzielni nn
 • prac kontrolno-pomiarowych i rozruchowych
 • budowy linii kablowych nn, SN i WN
 • budowy linii napowietrznych nn, SN i WN
 • budowy szczelnych mis transformatorowych
 • usług ogólnobudowlanych (budynki, drogi)
 • konserwacji urządzeń i instalacji nn, SN i WN
 • wykonawstwa instalacji elektrycznych
 • wykonawstwa instalacji słaboprądowych
 • realizacji projektów związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii
 • projektów i budowy systemów zasilania, sterowania, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki w zakładach przemysłowych
 • projektów i budowy systemów telekomunikacyjnych
 • projektów i budowy systemów ochrony terenu (CCTV, Kontrola Dostępu, Sygnalizacja Pożaru, Systemy Alarmowe)
 • projektów i budowy systemów System Sterowania i Nadzoru
 • instalacji i konfiguracji systemu SCADA
 • projektowania
 • nadzoru i doradztwa inwestycyjnego
 

Wieloletnie doświadczenie


Poparte szeregiem realizacji