Kontakt

Eltor - Elbud S.A.Lokalizacja:
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
tel: 81 441 74 74
fax: 81 441 82 24
e-mail: biuro@eltor-elbud.pl

Adres bazy magazynowo-sprzętowej:
Ługów 22, 24-150 Nałęczów
51°19’19″N
22°19’13″E

Dane rejestrowe:
Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w KRS pod numerem: 0000367138
NIP: 946-261-41-55
Regon: 060681720

Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł